Tiedotteet / Ajankohtaista

31.3.2016

- Kalastusalueen vuosikokous pidetään Äänekoskella, Hotelli Keiteleessä pe 29.4. klo 13:00. 

 

31.12.2015

- Kalastuslaki ja asetus muuttuvat 1.1.2016 !

Huomioi muuttuneet kalojen alamitat ja mm. rauhoitusajat; Kalastuslaki (Pyyntimitat ja Rajoitukset)

- Kalastusalueen viehelupahinnat muuttuvat vuodelle 2016 !

Tarkasta uudet hinnat "Kalastusluvat"-välilehdeltä

- Muista myös KALASTONHOITOMAKSU !

 

4.5.2015

Ala- ja Keski-Keiteleen kalastusalue korottaa viehelupahintoja 1.1.2016 alkaen. Lupahinnoista on päätetty yhdessä mm. Pohjois-Keiteleen kalastusalueen kanssa.

Uudet viehekalastuslupahinnat 1.1.2016 alkaen:

- viikkolupa (7 vrk)  15 € / hlö

- vuosilupa (kalenterivuosi)  50 € / hlö

- Koko Keiteleen vuosilupa (kalenterivuosi)  60 € / hlö

- kalastusalueiden 1-4 vuosilupa (kalenterivuosi)  100 € / venekunta

 

7.1.2014

Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen 17§ ja 19§ muuttamisesta:

1.1.2014 alkaen Järvitaimenen ja -lohen alamitta 60 cm. Harjuksen alamitta 35 cm.

Kalastuksenhoitomaksuun ja läänikohtaiseen viehekalastusmaksuun indeksikorotus. Vuoden 2014 kalastuksenhoitomaksu 24 €/ kalenterivuosi. Läänikohtainen viehekalastusmaksu 31 €/ kalenterivuosi. Seitsemän vuorokauden maksut pysyvät ennallaan ( 7 € ).

 

26.3.2013

Kalastusalueen vuosikokous pidetään perjantaina 26.4.2013 klo 13:00 Suolahdessa, Hotelli Keiteleessä. Kokousedustajille tarjoillaan lounas klo 12:00 alkaen. Kokouksessa päätetään sääntömääräisistä asioista sekä omistajakorvausten ja viehekalastusmaksuvarojen jaosta vesien omistajille.

MUUTOKSIA KALASTUSALUEEN VIEHELUPAHINTOIHIN! Uudet lupahinnat "Kalastusluvat" -välilehdellä.

 

29.4.2012

Pyydysten merkitseminen Kalastusasetuksen 2012 mukaisesti;

PYYDYSTEN MERKITSEMINEN 1.4.2012 alkaen

Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaava, jätetyt lausunnot ja vastineet;

www.keskisuomi.fi/3.vmk

 

25.5.2010

Ala- ja Keski-Keiteleen kalastusalueen vuosikokous 30.4.2010 hyväksyi uuden Keiteleen alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman (III) 2010.

 

22.3.2010

Ala- ja Keski-Keiteleen sekä Pohjois-Keiteleen kalastusalue on asettanut yleisesti nähtäväksi seuraavan asiakirjaluonnoksen; "Keiteleen alueen kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2010-2015"; Keiteleen alueen KHS -luonnos


Suunnitelmaluonnos pidetään nähtävänä 8.4.2010 saakka kalastusalueen isännöitsijän toimistossa osoitteessa; Keski-Suomen Kalatalouskeskus, Torikatu 6 b 6, 44100 Äänekoski ja se on luettavissa kalastusalueiden internetsivulla. Lisätietoja asiasta antaa isännöitsijä Jani Jokivirta, puh. 0400 732 508 0400 732 508.

Niille joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (vesialueen omistaja, ammattikalastus- ja virkistyskalastusjärjestöt) varataan tilaisuus mielipiteen esittämiseen. Mielipiteet on toimitettava kirjallisesti em. osoitteeseen viimeistään 9.4.2010.

 

9.12.2009

Valtion kalastuksenhoitomaksujen hinnat nousevat elinkustannusindeksikorotuksen johdosta. Vuonna 2010 kalastuksenhoitomaksut ovat 22 euroa kalenterivuodelta ja 7 euroa seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta.

12.11.2009

Kalastajia pyydetään muistamaan kalastusalueen Keiteleen Karttuselälle asettama talviaikainen verkkokalastuskielto (ks. "Päätöksiä" osio).

Kalastusalueen viehekalastusluvan hinnat ja lupaehdot säilyvät ennallaan vuonna 2010.

Keiteleen alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta on meneillään. Uusi suunnitelma tulee hyväksyttäväksi kalastusalueen kevään 2010 kokoukseen.

28.4.2009

Kalastuslain kokonaisuudistusta voit seurata ministeriön sivulta MMM/Kalastuslaki

28.1.2009 

"KEITELEEN KALASTAJAT - mielipiteitä kalastuksesta" -selvitys on valmistunut (JYO YMTK 151/2008). Tiedusteluun vastasi 339 osakaskuntien tai kalastusalueen luvan lunastanutta kalastajaa. Selvitys luo pohjan Keiteleen alueen kalataloudellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiselle. Suunnitelma valmistuu kalastusalueen kokouksen vahvistettavaksi keväällä 2010.

 

 Uudenvuodenaatto Karttuselällä

Uudenvuodenaatto Karttuselällä (R. Suutala 2008)